ISSN 2729 - 8167

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - FOR PRIMARY SCHOOLS
EDUCATIONAL NEWS & FUN FOR CHILDREN / EDUKATÍVNE NOVINKY A ZÁBAVA PRE DETI

ISSN 2729 - 8167

Fašiangová akcia

🤡  FAŠIANGOVÁ AKCIA

🤡  Fašiangové objednávky printovej verzie 

       časopisu pre deti 

STARLETMAGAZINE.SK  na šk.rok 2023/24 

       získavajú prístup k online témam ZDARMA.

🤡  Education & Fun. / Vzdelávanie a zábava.

🤡  V angličtine i slovenčine.

🤡  Online – aktuálne ZDARMA všetky nové témy.

🤡  KONTAKT: starlet.magazine@gmail.com

https://www.starletmagazine.sk/kategoria-produktu/casopis-starlet/