ISSN 2729 - 8167

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - FOR PRIMARY SCHOOLS
EDUCATIONAL NEWS & FUN FOR CHILDREN / EDUKATÍVNE NOVINKY A ZÁBAVA PRE DETI

ISSN 2729 - 8167

1. Vydavateľ: E-STAR,s.r.o., Pekárenská 709/22, 900 42 Dunajská Lužná,
www.e-star.sk
IČO:48312835, DIČ:2120131046,
Nie je platiteľ DPH
+421 905 867 181
starlet.magazine@gmail.com

2. Vydavateľ: STARLET UNION, Dunajská 2162/1/A, 931 01 Šamorín
www.starletmagazine.sk
IČO: 53441206, DIČ: 2121569758
+421 905 867 181
starlet.magazine@gmail.com

názov publikácie : STARLET MAGAZINE
ISSN 2729-8167
periodicita – mesačník
názov a sídlo vydavateľa: E-STAR, s.r.o., Pekárenská 709/22 900 42 Dunajská Lužná
prevádzka: Dunajská 1/A, Šamorín
Redaktori: doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc., Mgr.Sylvia Krivošíková