ISSN 2729 - 8167

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - FOR PRIMARY SCHOOLS
EDUCATIONAL NEWS & FUN FOR CHILDREN / EDUKATÍVNE NOVINKY A ZÁBAVA PRE DETI

ISSN 2729 - 8167

2% z dane

Milí priatelia, V rámci ďalšej podpory vzdelávania pripravujeme

 pre deti nový časopis STARLETMAGAZINE.SK

Je to bilingválny časopis v slovenčine i v angličtine. Je v elektronickej i printovej podobe s audionahrávkami textov, pracovnými listami, kvízami, obrázkovým slovníkov a videami.

STARLET by mal pre deti zabezpečiť podporu vzdelávania nielen v cudzom jazyku, ale vo všeobecnom prehľade i v ostatných oblastiach. 

Je zameraný na podporu čítania s porozumením, všetko cez detskú zvedavosť a hravosť s možnosťou výberu podľa vlastných záujmov.2% podpora

 by nám pomohla dotvoriť časopis a pracovať na nových témach pre deti. 

V prílohe posielame tlačivo, s ktorým Vám už Vaše účtovníčky pre daňovom priznaní pomôžu.Ďakujeme

 za podporu.

S pozdravom vydavateľstvá

E-STAR,s.r.o.a STARLET UNION