ISSN 2729 - 8167

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - FOR PRIMARY SCHOOLS
EDUCATIONAL NEWS & FUN FOR CHILDREN / EDUKATÍVNE NOVINKY A ZÁBAVA PRE DETI

ISSN 2729 - 8167

Milé deti, rodičia a učitelia!

Otvorili sme pre Vás

🌟 27 VIANOČNÝCH DARČEKOV

🌟 27 KRÁSNE ILUSTROVANÝCH  TÉM

ozvučených v slovenčine i v angličtine

s kvízami, slovníkmi, pracovnými listami a videami,…

na dobu celých vianočných prázdnin.

Všetky témy sú Vám k dispozícii na www.starletmagazine.skPotešíme sa, vianočným listom alebo vianočným obrázkom o Vašich obľúbených vianočných zvykoch. Listy na konci prázdnin odmeníme a po prázdninách zúčastneným deťom alebo triedamzašleme kódy na voľný vstup do nášho časopisu do konca školského roka. Ďakujeme za zasielanie listov na našu e-mailovú adresu.

Redakcia  STARLET  MAGAZINE
starlet.magazine@gmail.com
www.starletmagazine.sk