STARLET_logo prefarbovacie

STARLETMAGAZINE.SK

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - FOR PRIMARY SCHOOLS

EDUCATIONAL NEWS & FUN FOR CHILDREN - EDUKATÍVNE NOVINKY A ZÁBAVA PRE DETI

názov publikácie a číslo: STARLET MAGAZINE 1
ročník: 1.
rok: 2020
periodicita – mesačník
názov a sídlo vydavateľa _ E-STAR,S.r.o., Pekárenská 709/22 900 42 Dunajská Lužná,
prevádzka: Dunajská 1/A, Šamorín
Redaktori: doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.,
Mgr.Sylvia Krivošíková
ISSN 2729-8167