ISSN 2729 - 8167

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - FOR PRIMARY SCHOOLS
EDUCATIONAL NEWS & FUN FOR CHILDREN / EDUKATÍVNE NOVINKY A ZÁBAVA PRE DETI

ISSN 2729 - 8167

Tiráž

Názov publikácie: STARLET MAGAZINE
ISSN 2729-8167
Periodicita: mesačník
Ilustrátor témy je uvedený priamo v téme.

1. Vydavateľ: E-STAR,s.r.o., Pekárenská 709/22, 900 42 Dunajská Lužná, www.e-star.sk, +421 905 867 181, sylvia.krivosikova@gmail.com
“Časopis z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.” Téma je podporená dotáciou č.21-232-00054.

2. Vydavateľ: STARLET UNION, Dunajská 2162/1/A, 931 01 Šamorín, www.starletmagazine.sk, +421 905 867 181, info@starletmagazine.sk

REDAKCIA PRE OBE VYDAVATEĽSTVÁ
Šéfredaktor: Mgr. Sylvia Krivošíková

Redakčná rada:
Odborná garantka: doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.
Člen redakčnej rady: Mgr.art. Katarína Škamlová