ISSN 2729 - 8167

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - FOR PRIMARY SCHOOLS
EDUCATIONAL NEWS & FUN FOR CHILDREN / EDUKATÍVNE NOVINKY A ZÁBAVA PRE DETI

ISSN 2729 - 8167

Milí priatelia!

„Naše osudy nie sú ukryté vo hviezdach, ale v nás samých.“
„It’s not in the stars to hold our destiny but in ourselves.“William Shakespeare


Srdečne Vám v Novom roku prajeme, aby ste i vy spolu s malými hviezdičkami vo Vašich laviciach zažívali osobné i pracovné úspechy v šťastí, zdraví a spokojnosti. 
Naša nová vychádzajúca hviezda, náš nový STARLET MAGAZINE pre deti, štartuje prvé možné objednávky na šk.rok 2023/24 na printovú i online verziu. Využite NOVOROČNÚ špeciálnu akciu nášho e-shopu: Pri objednávke 15ks a viac printovej verzie časopisu na celý školský rok 2023/24 sa dostávate do zlosovania o:1.KRÁSNY POBYT V apartmáne Demänova rezort na LIPTOVE pre 2 osoby. 2.Každý objednávajúci dostane k dispozícii KÓD pre ONLINE PRÍSTUP ZDARMA do konca školského roka 2022/23.

Redakcia  STARLET  MAGAZINE
starlet.magazine@gmail.com
www.starletmagazine.sk