STARLET_logo prefarbovacie

STARLETMAGAZINE.SK

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - FOR PRIMARY SCHOOLS

EDUCATIONAL NEWS & FUN FOR CHILDREN - EDUKATÍVNE NOVINKY A ZÁBAVA PRE DETI

ISSN 2729 - 8167

1. mesiac
Z D A R M A
Špeciálna ponuka
19,00€ ušetríte
Domov

Domov
Homepage

Návrat na lekciu

Témy
Topics

Kvíz

Kvíz
Quiz

Printables

Pracovné listy
Printables

Slovíčka k lekcii

Slovník
Dictionary

názov publikácie a číslo:
STARLET MAGAZINE 1
ročník: 1.
rok: 2020
periodicita – mesačník
názov a sídlo vydavateľa :
E-STAR,S.r.o., Pekárenská 709/22
900 42 Dunajská Lužná,
prevádzka: Dunajská 1/A, Šamorín
Šéfredaktor: Mgr. Sylvia Krivošíková
Redakčná rada:
Odborná garantka: doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.
Člen redakčnej rady: Mgr.Ivan Šebesta
Člen redakčnej rady: Mgr.art. Katarína Škamlová
Člen redakčnej rady: Ing. Jana Staroselská, CSc.
ISSN 2729-8167