STARLET_logo prefarbovacie

STARLETMAGAZINE.SK

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - FOR PRIMARY SCHOOLS

EDUCATIONAL NEWS & FUN FOR CHILDREN - EDUKATÍVNE NOVINKY A ZÁBAVA PRE DETI

Dostupné lekcie v téme Plus a mínus do 1000
Available lessons in Plus & Minus to 1,000 theme