ISSN 2729 - 8167

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - FOR PRIMARY SCHOOLS
EDUCATIONAL NEWS & FUN FOR CHILDREN / EDUKATÍVNE NOVINKY A ZÁBAVA PRE DETI

ISSN 2729 - 8167

Šéfredaktor: Mgr. Sylvia Krivošíková

Redakčná rada:
Odborná garantka: doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.
Člen redakčnej rady: Mgr.Ivan Šebesta
Člen redakčnej rady: Mgr.art. Katarína Škamlová
Člen redakčnej rady: Ing. Jana Staroselská, CSc.