STARLET_logo prefarbovacie

STARLETMAGAZINE.SK

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - FOR PRIMARY SCHOOLS

EDUCATIONAL NEWS & FUN FOR CHILDREN - EDUKATÍVNE NOVINKY A ZÁBAVA PRE DETI

Šéfredaktor: Mgr. Sylvia Krivošíková

Redakčná rada:
Odborná garantka: doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.
Člen redakčnej rady: Mgr.Ivan Šebesta
Člen redakčnej rady: Mgr.art. Katarína Škamlová
Člen redakčnej rady: Ing. Jana Staroselská, CSc.